Jesus idag

Jag och min vän Emil Norberg kom överens att skriva en tidning som handlade om radikalt lärjungaskap, dvs. efterföljelse av Jesus oavsett vad det kostar. Det är texter av kristna för kristna, uppmaningar till den som har en tro att sätta den i handling. Texterna behandlar olika teman och olika frågor, men allt kretsar kring att vara Ordets görare och låta ens gärningar spegla ens tro.

Vi satte igång och började sprida vår tidning i olika kyrkor. Och elektronisk form når ut till ännu fler, så jag lägger upp tidningen på min hemsida. Gud välsigne den som läser, och må Han fylla oss med det kärlek och mod (utan det ena faller det andra) som behövs för att förvandla världen.

Ingen copyright.

Nummer 1:

Förord 

Jesus idag 

Rättfärdiga genom tron 

Krig mot kriget 

Låt Jesus ta över ditt allt 

Trygghet eller feghet

Vad som spelar roll

Dikt: Den korsfäste Guden


Nummer 2:

Överflöd och svält

Du är fri

Ingen är perfekt - utom Gud

Att förstå sanningen

Andlighet

Pånyttfödd

Hämnas inte!


Nummer 3:

Ut i öknen

Goda gärningar... av oss själva?


Pacifism är inte passivism

Synden är redan död

Lev livet där och då

Gudsfruktan

Tron kan flytta berg


Nummer 4:

I nummer 4 började vi bjuda in gästskrivare från Sveriges alla håll och kanter. De första som var sådana gäster var David Åhlén och Samuel Varg Thunberg, som skrev varsin artikel.

Andens gåvor - revolutionära verktyg

Frid/fred

Att vittna om Jesus

Han kommer snart

Vägen, sanningen och livet

"Sälj allt du äger"

Radikalt lärjungaskap


Få men starka

Att tjäna Gud där man ärTillbaka