Synden är redan död

Jesus dog för oss på korset. Vad innebär detta? "Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med Honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet." (Rom 6:4) Sedan Adam och Eva så har synden bott i oss. Vi har varit fast i vår syndakropp, vårt kött. Synden är ingrodd i oss, inte en människa är fri i egen kraft. Alla är bundna av arvsynden.

 

Jesus dog på korset för att befria oss från vår syndakropp. Den måste dö! Vi kan varken uppfylla någonting för att befria oss själva (lagar, regler o.s.v), vi kan inte heller döda vår egen syndakropp. Jesus har dött för att döda vår syndakropp. Han tog våra syndakroppar på sig, Han var helt oskyldig och syndfri och rättfärdig, och Han tog våra syndakroppar på sig och dog bort. Vår syndakropp blev begravd i dopets grav. Jesus uppstod, därför uppstod vi till en ny människa. För att Jesus dog så har vi dött. För att Jesus uppstod så har vi uppstått.

 

Den nya människan är skapad i oss av Gud, den kan inte synda. Om vi syndar på nåden så är det köttet som syndar. Inte den nya skapelsen! Vi lever i uppståndelsen och är totalt helt befriade från synden. Ska vi då kämpa i egen kraft för att motstå synd? Nej! För att Jesus har dött så har vi dött! För att Han har uppstått så har vi uppstått!

 

"Så skall ni hålla före; I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud." (Rom 6:11) Bekännelse! Ingen makt i världen kan stå emot Guds ord! Det finns kraft i att bekänna Ordet!

   "Så skall ni hålla före..." , När synden smyger sig på, bekänn Guds ord! Det är en större Sanning än något annat! Jesus har redan dött och Han har redan uppstått! Det står ingenstans att han kommer eller ska göra det. Han har redan gjort det! Många människor kan acceptera att Jesus förlåter synder men det tar emot i det vrånga köttet att läsa Romarbrevet 6 (t. ex.) för att det säger att Jesus har dött för hela vår syndfulla natur.

 

Det här är evangeliet! Och vissa kristna är rädda för det eftersom det lämnar inget över till Religion! Det lämnar inget över till olika läror och teorier! Det är evangeliet, Guds nåd. Guds nåd är väldigt enkel och totalt, helt totalt fullkomlig och övergripande. Allt är nåd.  Och det lämnar inget över till lagiskhet eller läror som kräver det här och det här… Religion. Guds nåd säger att även en outbildad dåre kan förstå och få Nåd. Det är för många människor jättejobbigt och jättestörigt.

   Gud har befriat dig genom Herren Jesus!Tillbaka