Andens gåvor - revolutionära verktyg

”En konsumtionskristen-dom har sakta växt fram med en ständig jakt efter nya andliga kickar.”

Karismatisk, evangelikal undervisning har ofta individualiserat frälsningen så att tron bara handlar om något mellan mig och Gud. En konsumtionskristendom har sakta växt fram med en ständig jakt efter nya andliga kickar. Tyvärr leder detta till att Andens nådegåvor, som skulle fungera som revolutionära verktyg, istället missbrukas. Det har ibland resulterat i ett frosseri av andliga upplevelser och i vissa extrema fall andlig underhållning.

Läser man bibeln så ser det annorlunda ut. Profetiska ord användes till: att tillrättavisa kristna som försökt lägga undan pengar till sig själva, när alla tillgångar skulle delas lika inom församlingen (Apg 5:1); att varna Paulus för att han skulle bli torterad för sin religiösa övertygelse om han for till Jerusalem (Apg 21:10); att överbevisa en människa, som inte tror på budskapet om Jesus, om Guds makt (1 Kor 14:24). Den profetiska gåvan ska bidra till att upprätta individer och församlingar. Det profetiska är även handlingar som manifesterar Gudsrikesvisionen; ett fredsrike. Att knacka sönder vapen, som plogbillsaktivisterna gör, är en sann profetisk handling. Gamla testamentets profeter utför handlingar som vittnar om Guds djupa kärlek för de allra minsta.

Ofta saknar de karismatiska och evangelikala kyrkorna engagemang för miljö, solidaritet och rättvisefrågor. Å andra sidan hör man sällan de rörelser, som aktivt jobbar för en bättre värld, predika om bön för sjuka, utdrivning av demoner, profetior eller uppenbarelser.

   Personligen längtar jag efter att vi som kristna inte skulle utesluta det ena eller andra. Föreställ dig en församling som ägnar mycket tid i djup tillbedjan – lovsången är kreativ och har mångfald, profetiska budskap bygger upp gemenskapen och bön för fysiskt och psykiskt helande tas på allvar. I samma kyrka demonstrerar man mot kriget i Irak, gömmer flyktingar och driver hem för misshandlade kvinnor. Heliga handlingar som t ex nattvarden blir en social-profetisk manifestation mot hierarkiska strukturer i samhället; i brödsbrytelsen möts fattiga och rika, svarta och vita, män och kvinnor för att minnas Jesu död och uppståndelse.

Tillbaka