Pånyttfödd

När vi blir frälsta av Jesus så skapar Han i oss en ny skapelse. En ny människa som kommer att leva i all evighet. Den nya människan kan inte synda och göra fel, den är okapabel till det. Det är Gud som verkar i den skapelsen och det är Gud som gör sitt verk i den, lägger ner gåvor i den och skapar tro och kärlek i den.

 

För att allt ska vara Guds verk, allt ska vara nåd. Inget, inte en enda grej är av egen strävan och ansträngningar. Det är lagiskt och vi är inte under lagen utan nåden.

   Allt som vi känner och gör - det goda, är Gud, inte oss. Gud skapar tro i oss. Gud skapar kärlek i oss. Hur ska vi annars kunna älska våra fiender? Hur ska vi annars kunna tro? Ska vi krysta fram tro, kärlek och osjälviska gärningar? Nej, det är inte möjligt överhuvudtaget. Gud gör sitt verk i den nya människan som vi nu lever i. Den är fulländad och perfekt för att Gud är perfekt, för att Han genom sin Son Jesus Kristus har frälst oss och skapat något nytt.

 

Vi är döda. Jesus dog bort med den gamla människan på korset.

Vi har också uppstått från de döda med Jesus. Och denna skapelse kommer inte från jorden, av jord är den gamla människan skapad (1 Mos 2:7) men av Gud från Himmelen är den nya skapelsen till. Den är obefläckad, direkt från Gud vår Fader.

 

Alltså så ska vi sluta prata om hur vi uppnår det och det. Det är ju Guds verk! När vi bekänner att vi inte går och handlar i egen kraft så gör vi inte det! Då verkar den Helige Anden.

Och vi ska alltså inte prata om vad som ska hända, låt oss fokusera på vad Jesus har gjort. Jesus har tagit all på sig på korset. Ångest, smärta, all synd. Allt som finns. Det är därför ganska märkligt när vi går runt och säger "åhh, vad sjuk jag är... Hoppas att Jesus tar bort det" . Då bekänner vi ju att sjukdomen har mer makt! Jesus har redan tagit den! "Genom Hans sår är vi helade" (Jes 53:3).

   Lika är det med mycket, djävulens huvud är krossat. Jesus har all makt, Han har redan vunnit. Älta därför inte det som är, bekänn det som Herren har gjort.

 

Hur förhåller vi oss till synd då?

   Vi kommer aldrig att bli perfekta och fullkomliga på denna jord. All världens lockelser och all världens ondska vill bedra oss och lura oss. Den gamla människan hänger efter och lockar fast den är död, vi är ju inte i himmelen i en tid av fullständig frid än. Köttet hänger kvar och vill lura in oss i döda gärningar. Men det är just vad det är för oss som är pånyttfödda, synd är döda gärningar. Det är inte den nya människan utan det är den gamla människan som vi låter synda. Vi går tillbaka till något som är helt värdelöst på alla sätt och vis.

   När ni känner att ni vill synda så tacka Jesus för att Han tagit den synden på korset, och att det inte är något som ni måste göra. För synd är en börda. Det finns ingen frihet eller glädje i att synda, sann frihet och glädje ligger i att upptäcka Jesus och vad Han gjort. Det är frihet i sin fullständiga innebörd.

 

Guds frid.Tillbaka