Låt Jesus ta över ditt allt

Det finns ingen drive-in-variant av kristendom. Jesus hänger inte med i baksätet när du bjudit in Honom. Han frågar om Han kan få köra din bil. Om Han får ta över.

   Jesus frågar inte heller om du vill köra igenom svåra eller lätta områden, Han vill styra hela vägen. Om det är snålt med bensin och du är orolig för att stanna så behöver du inte oroa dig för vad som ska hända. Jesus tankar åt dig. Jesus bestämmer också väg, du kan komma med förslag och önskemål och så hittar Han något som är den bästa lösningen, men du kan inte berätta vart Han ska köra och på så sätt ta över resan. Han tvingar sig inte på men Han vill ditt bästa och älskar dig. Förslaget från Jesus blir alltså något som förändrar ditt liv.

 

Liknelsen är som du kanske klurat ut en bild av ditt kristna liv. Bilen är ditt liv och vägen är resan igenom ditt liv.

Jesus kallar sina lärjungar och säger "Följ Mig!" (Matt 4:19). Han kallar dig på samma sätt, och föreslår ingen kompromiss eller att bli din reskamrat. Du ska bli Hans. Han säger "Får jag ta över? Det ser ut att gå lite åt fel håll."

”Slutdestinationen är värt hela resan, alla stopp och alla motgångar. Det är värt allt.”

När Gud har fått inträde till ditt liv så börjar en resa. Du kanske inte ser mer än lite av vägen framför dig men du får lita och tro på att Gud leder dig för att Han älskar dig. Slutdestinationen är värt hela resan, alla stopp och alla motgångar. Det är värt allt.

 

Något som hjälper och som tröstar är just slutdestinationen, löftet från Gud om evigt liv. Försök att vakna och att somna med evigheten i tanke, inte bara för att du själv ska bli styrkt (men det är också bra!) - men också för att bli frimodig att hjälpa andra. Att "ge som gåva det som du fått som gåva" (Matt 10:8) - att nå ut med det glada budskapet om Jesus Kristus.

 

Så håll fred med varandra, älska varandra. Var frimodig och glad för att du har ditt namn skrivet i livets bok. Var inte rädd för att visa kärlek till precis alla människor som är runtomkring dig, var ödmjuk och ta inte åt dig ära utan ge all ära till Gud för att få total frid i ditt hjärta. Var ivrig att utforska Guds plan, räds inte att ta steg i tro. Be om kraft när du känner att du inte orkar, sjung lovsång och jubla i Herren när du känner dig glad. Låt Jesus ta över ditt liv, låt Hans ofattbara och fantastiska kärlek regera i hela ditt hjärta.

 

Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: ”Min är hämnden, jag skall utkräva den”, säger Herren. Men ”om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud”. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. (Rom 12:14-21)Tillbaka