Rättfärdiga genom tron

 

"Ingen orättfärdig skall ärva Guds rike" 

 

Rättfärdig betyder "god", "ostrafflig".  Man kan dra slutsatsen att den som är rättfärdig är utan synd, den har inte gjort något fel. Vi har alla syndat, flera gånger. Vi kan inte göra någonting för att göra rätt för oss. Vi är helt hjälplösa. Eller?

 

Det har Gud löst för oss, inte för att vi förtjänat det. Det enda vi har gjort sen urminnes tider är fel. Syndat. Vi har gått emot Gud med vilje massa gånger fast vi vet exakt vad det är som gäller. Är vi då körda?

Absolut inte! Jesus Kristus har försonat oss och förlåtit oss genom sitt perfekta offer. Genom att Han var rättfärdig och helt fri från synd och dog en osjälvisk död så kan du och jag få förlåtelse för våra synder.

 

”Vi är alltså också döda, inte andligt men köttsligt.”

Hur går det till då?

   Jo, genom att vi tror att Jesus var rättfärdig så blir vi rättfärdiga. Han dog syndfri, han tog vår skuld på sig.

 

”Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om — en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten

från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror… Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.” (Rom 3:21-28)

 

Vad exakt var det Han dog bort för?

   Jesus tog vår gamla syndakropp, vår gamla människa som bara vet fel, som bara känner till synd och elände - och dog bort med den.

Vi är alltså också döda, inte andligt men köttsligt. Vi är döda för att kunna leva ett andligt liv i frihet, fri från allt det onda som binder oss och som vill hålla fast oss i begär till allt världsligt.

 

Vi får alltså lyfta blicken och med ett ödmjukt och glatt hjärta tacka Gud för att Han är god, för att Han har gjort oss fria i Kristus Jesus.

   Vi får ta emot förlåtelsen och bekänna att vi är döda från vårt gamla jag och en ny skapelse i Kristus Jesus vår Herre och befriare.

   Vi får omvända oss, vi får också visa med handling och inte bara ord - att vi är döda från vårt gamla jag och redo att leva för Gud.

 

"Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till" (Ef 4:23,24)

Tillbaka