Frid/fred

På både hebreiska och grekiska är frid och fred samma ord. Detta begrepp är centralt i Bibeln, frid är motsatsen till oro och fred är motsatsen till krig. Och i Guds Rike finns varken oro eller krig, varken stress eller våld. Även om Bibeln innehåller mycket krig och mycket blodsutgjutelse så vittnar profeterna om att Messias kommer bli en Fredsfurste, och att Hans folk kommer att bli fredens barn, som inte strider mot kött och blod utan mot onda andemakter med Guds Ord som svärd (Ef 6:12-17). Flera av de mest kända profetiorna om Messias säger uttryckligen att Han är en Fredsfurste och att krig inte hör samman med Hans Rike.

 

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala fred till hednafolken. (Sak 9:9-10)

 

Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fredsfurste. (Jes 9:5-6)

 

De gammaltestamentliga krigen var Guds sätt att föra ut sin vrede mot hednafolken för att de övergav Honom. GT:s krig var Guds dom mot de ogudaktiga, och Han uppmanade Israel att döma åt Honom och straffa de som syndat med döden (se 2 Mos 21:12-25; 5 Mos 7:1-6; Hes 18). Men medan lagen gavs genom Mose kom nåden genom Jesus Kristus (Joh 1:17). Han kom inte för att döma världen utan för att rädda den (Joh 3:17), och Han uppmanar oss att inte heller döma (Matt 7:1) utan istället lämna vredesdomen åt Gud (Rom 12:19). Det kommer en tid då Han ska ställa alla till svars för det de gjort, och döma dem som inte tagit emot nåden till den eviga döden (Upp 20:11-15). Men i den tid som nu är ska vi sprida vidare nåden och inte under några omständigheter döma eller döda någon, utan vi ska ge kärlek och förlåtelse till alla och sprida Guds fred omkring oss.

”Krig är absolut inte det bästa sättet att få fred på, tvärtom det mest sämsta (eftersom krig är motsats till fred).”

 

Vad är då fred? Det finns två sorters fred: den negativa freden, vilket är när människor inte dödar varandra även om de vill det, därför att en polisstyrka eller militär hindrar dem; och den positiva freden, då människor inte dödar varandra för att de inte vill det. Det är den positiva freden vi ska söka och praktisera.

   Dessa begrepp blandas ofta ihop med varandra, och många vill få oss att tro att krig är ett bra sätt att få fred på. Men krig kan inte föras utan att mängder av människor dör och förlorar sina familjemedlem-mar, att byggnader och städer totalförstörs och att massvis med folk får livslånga men för livet. Dessutom kan krig inte skapa positiv fred, man kan inte tvinga någon att sluta hata. Tvärtom leder krig alltid till ytterligare konflikter och terroristdåd, våld föder våld. Krig är absolut inte det bästa sättet att få fred på, tvärtom det mest sämsta (eftersom krig är motsats till fred). Att skapa fred genom att använda krig är som att bättra på relationen till sin fru genom att hota henne med våld.

 

Men är inte krig det enda alternativet till att lösa konflikter ibland? Den underbara, fantastiska nyheten Bibeln ger oss är att det finns ett alternativ, som dessutom skapar positiv fred i kontrast till krig som bara kan skapa negativ fred. För att få positiv fred måste man förändra folks hjärtan, och det är Gud specialist på. Endast Han kan tränga in i människors hjärtan. Genom att vittna om Honom, sprida nyheterna om Honom och bjuda in människor till att få uppleva Hans Ande i sina hjärtan kan vi skapa sann, hållbar fred. Guds frid leder till vår fred. Istället för att sprida ännu mer våld och död i krigsdrabbade områden ska vi gå dit och sprida Guds Evangelium om liv, ja, liv i överflöd (Joh 10:10). Är inte det farligt och dumt, ja, orealistiskt? Nej då, Jesus har ju personligen sänt ut oss för att sprida Evangeliet. Det är vårt uppdrag, vår mission. Självklart kommer Han hjälpa oss med det, och Han låter mirakel ske medan vi sprider Hans Rikes fred i de mest marginaliserade och krigsdrabbade områdena.Tillbaka