Den korsfäste Guden


Vi lider

Hugg och slag

   Fångenskap och upplopp

Nöd och ångest

   Arbete och svält.

Varför?

Är vi inte i Den Levande Gudens händer?

   Är vi inte Hans barn?

Men det är lidandets Gud vi tjänar.

   I plågan, i smärtan, i all vår förnedring

finns Han.

Den korsfäste Guden.

   Med all Sin renhet och insikt,

med tålamod och godhet,

   med Sin Helige Ande.

Vi är misskända men erkända

   döende men lever

tuktade men ej till döds

   bedrövade men glada

fattiga men rika

   vi är utblottade men äger allt.

Vi är Jesu Kristi tjänare,

   vi dör och uppstår,

ty Han älskar oss.

 

 

2 Kor 6:4-10Tillbaka