Jesus idag

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. (Hebr 13:8)

   Om Jesus hade levt här på jorden idag, hur skulle Han vara då? Skulle Han gå klädd i skjorta och kavaj mellan kyrkan och golfbanan, skulle Han leva ett äkta Svensson-liv med vovve, villa och volvo?

   Naturligtvis inte!

 

”Han hade inte gett en femkrona till Röda Korset då och då, nej, Han hade gett de fattiga i Afrika allt Han ägde.”

   Vi vet mycket väl hur Han hade levt, och vad Han hade gjort. Han hade inte levt ett rikemansliv i medelklasskvarteren, utan Han hade vandrat runt på gatorna i städer och byar utan något att vila huvudet mot (Matt 8:20). Han hade inte pratat om Thailandsresor och dataspel, utan Han hade ständigt predikat Evangelium för alla Han mötte (Mark 1:15).

   Han hade inte gett en femkrona till Röda Korset då och då, nej, Han hade gett de fattiga i Afrika allt Han ägde (Luk 6:30, 12:33). Han hade inte isolerat sig från de hemlösa och förlorade, eller gått undan från dem när de gått fram till Honom, utan Han hade talat med dem, kramat dem, ja ätit middag med dem (Mark 2:15).

   Han hade inte lett styrkor i krig och propagerat för dödande av de människor Han har dött för, utan Han hade älskat sina fiender och förlåtit dem som gjort Honom illa (Luk 6:27, 23:34). Han hade inte hämnats och bestraffat dem som gjort ont, utan Han hade gått till fångar, varit barmhärtig mot dem och visat dem nåd (Joh 8:1-11, Matt 7:1-5).

   Han hade inte levt det stela, kalla liv som vi i Sverige är så kända för, utan Han hade tagit emot människor på stan, välsignat dem (Matt 11:28-30, Mark 10:13-16).

   Och Han hade inte gått runt och beundrat kyrkornas arkitektur och prydnader, utan Han hade rensat domkyrkorna och skrikit ”Mitt hus skall vara ett bönens hus!” (Mark 11:15-17). Han skulle inte ha accepterat hyckleriet och kärlekslösheten inom kyrkan, utan Han hade ständigt kommit på kant med det kyrkliga ledarskapet (Matt 23). Och Han hade inte tillåtit förtryck, hat och lidande, utan Han hade tagit människors straff på sig själv i stället.

 

   Låt mig nu berätta en hemlighet för dig: Jesus lever faktiskt här på jorden idag! Nej, jag menar inte att domedagen redan har varit, men jag syftar på det sista Jesus sade innan Han till synes lämnade oss: att Han aldrig kommer att lämna oss! (Matt 28:20). Och liksom Paulus skrev ”Kristus lever i mig” (Gal 2:20) så lever Han i oss också – det är det som kallas att vara uppfylld av Helig Ande.

   Att vara kristen betyder inte att bara ha Jesus som moralisk förebild eller som andlig lärare, utan att låta sig uppfyllas av Honom, att vara i Kristus (Rom 6:11, 8:1). När Jesus lämnade världen sade Han att det inte är för att Han vill lämna lärjungarna i sticket med ett (mänskligt sett) omöjligt uppdrag framför sig, utan för att Han skall kunna hjälpa dem och bistå dem ännu mer genom den Helige Ande (Joh 16:5-15).

   Kyrkan är Kristi kropp på jorden (Rom 12:5). Det är alltså vi, Guds barn, Jesu lärjungar, som är kallade till det radikala liv vi vet att Jesus levde. Vi skall gå i Hans fotspår (1 Petr 2:24) och följa Honom.

  

Så du som vet vad Jesus skulle göra om Han var här på jorden – gå du och gör som Han.Tillbaka