Krig mot kriget

”Stick ditt svärd i skidan! Ty alla som drar svärd skall dödas med svärd.” (Matt. 26:52)

   Efter det fasansfulla kriget i Georgien har debattörer och opinionsbildare ropat efter en starkare svensk krigsmakt. Skräckbilder om ett blodtörstigt, anfallande Ryssland har försökt uppmana våra ledare att bygga på försvaret, så att vi kan döda riktigt många människor om de kommer hit.

  

Hade jag varit ateist hade jag hållit med dem, för då skulle jag påstå att våld är det enda sättet att försvara sig på när fredliga förhandlingar och dialoger inte funkar. Men nu är jag inte det, och knappast ni heller, och vi vet att vi alltid kan be till Gud, och att böner till Honom kan göra underverk (Matt. 21:22). Vi vet att Han har kontroll över våra liv (Luk. 12:4-7). Vi vet att Han också har kontroll över alla myndigheter i världen, även Rysslands (Rom. 13). Och vi vet att Han vill att vi skall vända andra kinden till.

”Det är inte rätt att spendera miljarder på dödsbringande arméer och krig när tusentals barn dör av svält varje dag.”

  

Vi kristna måste vända oss emot allt dödande i vår värld! När Gud nu har befriat oss från döden måste vi kämpa mot den och på alla sätt utrota den. Det är inte rätt att spendera miljarder på dödsbringande arméer och krig när tusentals barn dör av svält varje dag.

   Vi kristna måste propagera för att vi inte behöver något försvar eftersom Gud är vår försvarare, och vi måste propagera för att istället för att sitta här och diskutera hur vi effektivast kan döda ryssar, åka ut och hjälpa alla krigens offer, både i Georgien och på andra platser, och tömma ut kärlek och nåd till våra nästa. Om vi dödas i vår strävan efter kärlek och fred till alla människor, så når vi bara det Eviga Livet snabbare.

Om Gud låter Ryssland attackera Sverige har Han ett syfte med det, och det syftet är absolut inte att vi skall skjuta och spränga människor som Gud har sänt ut oss att skänka liv till. Vi måste alltid fokusera på att sprida kärlekens och glädjens budskap, i både freds- och krigstid. Vi måste fokusera på att hjälpa och älska de utsatta och skadade, oavsett vilket land de är födda i. Vi måste vara antinationalister, som har Himlen som hemland och som inte dömer partiskt.

  

Justinius Martyren (100-165) skrev ”Vi som tidigare mördade varandra låter inte bara bli att kriga mot våra fiender utan dör också med glädje när vi bekänner Kristus för att inte ljuga eller vilseleda våra domare.” Med Guds hjälp kan vi återvända till den ursprungliga kristna fiendekärleken och visa världen ett alternativ som går ut på att, inte besegra det onda med det onda, utan att ”besegra det onda med det goda” (Rom 12:21).Tillbaka