Att förstå Sanningen

Blir du som jag förvirrad ibland när man hör så många tolkningar, samfund, kyrkor och religioner? Känner du som jag att du är osäker på om du har förstått saker och ting rätt? Jag menar, det finns ju så mycket!

   För att förstå Sanningen i vår tillvaro och Sanningen i vår värld så måste vi utgå från vissa saker. Det första vi måste göra som kristna är att lägga bort vår stolthet. "Den stolte ska ha sin stolthet i Herren"

(1 Kor 1:31). Lägg bort den, om inte det är avklarat innan vi försöker

”Vi måste vara öppna för saker som kan vända upp och ner på våra liv”

 förstå så kommer ingenting bli uppenbarat för oss. Det är det första, Gud har aldrig gett någon belöning till dem som i det här livet försöker vara stolta, stora och triumfera. Rent historiskt och bevisligen så låter Gud dessa människor bli totalt tomhänta i slutändan. Allt var förgäves för dem. ”Många som är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första” (Mark 10:31).

 

Då var det avklarat. Det andra vi måste göra är att vara beredda på att få klart för oss saker som vi till en början inte finner förnuftiga. Det är inget konstigt alls, Jesus har aldrig varit förnuftig i världens ögon. Tvärtom alltid en tumme i ögat på dem som varit stolta och trott sig ha hela sanningen. Vi måste vara öppna för saker som kan vända upp och ner på våra liv, ifall vi läser Bibeln och tycker att det passar bra in på ett vanligt svensson-liv så är vi blinda. Vi hör men vi lyssnar inte. Vi läser och tittar men vi ser ingenting.

   Och vi måste verkligen förstå att vi inte har hela sanningen. Vi måste förstå att Gud vet bäst och att Han får forma vår verklighet och vår bild på världen, människor och allt! För vår verklighetsuppfattning styrs ju delvis av vilken miljö vi växt upp i, vilka val vi har gjort och vilka människor som har påverkat oss. Vi är bara avtryck av vår miljö, okapabla till att ha en helt sann bild av allting.

   Vi måste bli som barn. Vi måste bli redo att lära oss på nytt. "Den som inte är född på nytt kommer inte in i Guds rike". Vi måste födas på nytt, det har ju med den nya skapelsen att göra. Vi får bli upplärda av Honom som vet allt.

 

Låt oss gå vidare. Vem tolkar Bibeln åt oss då? Den kan ju tolkas på så många olika sätt! Ska vi ta till något mänskligt förnuft? Någon mänsklig visdom? Nej. Låt den Helige Anden vägleda dig och uppenbara saker för dig i Bibeln. Bibeln är Guds levande ord och vi måste lära oss det på ett andligt sätt, vi måste få uppenbarelser. "Aha!"-upplevelser så att säga!

   Vi måste också vara beredda att underkasta oss Gud och Hans ord. Vilka är vi att sätta oss över Gud? Det kan vi inte göra! Vad är det för skruvad logik? Att påstå att man vet mer än Gud?! Nej, låt oss hålla oss till Herrens ord och låt oss tolka den med kärlek. Kasta inte bort någon vers för att den är jobbigt eller svår att ta till sig, be över att Gud ska visa dig vad Han menar med den istället. Be att Han ska visa dig Sanningen med stort S.

   För inte kom väl Jesus till jorden för att bara vara en schysst morallärare? Inte kom Han väl till jorden för att vi skulle läsa vad Han gjorde och vad Han sade... men ignorera det?

 

Ta allting med en frid och en glädje när du söker Gud och Hans vilja. Gud vill att du ska ha frid i ditt liv, oro är inget positivt eller bra. Låt det ta tid och var ödmjuk och öppen för Gud. Och kom ihåg att kärleken övervinner allt, jag kan inte poängtera nog hur viktigt kärlek är. Ett lästips är 1 Kor 13 där Paulus skriver om detta fantastiska fenomen.

   Ta hand om livet.Tillbaka