Hämnas inte!

”Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.” (1 Petr 3:9)

 

Det kristna budskapet står i radikal kontrast till det allmänna hämndtänkandet. Medan världen bekämpar ont med ont bekämpar Jesus det onda med det goda och ger förlåtelse åt syndare och brottslingar.

   Vi förtjänar inte förlåtelse, utan syndens lön är döden (Rom 6:23). Om domen gällde skulle vi betala för alla de liv vi tagit genom vår synd med vårt eget liv (5 Mos 19:21). Men Jesus kom inte för att döma världen utan för att rädda den (Joh 3:17). Med Honom kom nåden in i världen, och det är av nåd vi är frälsta. Om Gud inte älskade sina fiender skulle vi aldrig ha blivit frälsta!

   Låt oss nu följa Honom och tänka som Honom. Vi är kallade att sprida vidare budskap om förlåtelse för alla synder och kärlek i överflöd från vår Gud, och med Andens hjälp kan vi predika detta i både ord och handling genom att visa samma villkorslösa kärlek mot alla människor. Även dem som hatar oss och gör oss illa. Herren sade:

”Jesus gav ett oöverträffat exempel på korset, trots att Han blev förnedrad, torterad, hatad, utlämnad och till slut dödad fortsatte Han ändå att älska oss.”

 

”Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till... Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem... Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. (Luk 6:27-36)

 

När vi med Guds hjälp följer detta innebär det att vi hela tiden älskar, vi blir slagna men välsignar, vi blir hatade men älskar, vi blir bestulna men ger ännu mer, vi blir dödade men uppstår. Och aldrig att vi själva skulle hata, stjäla eller döda! Vi skall aldrig ge upp, utan ständigt älska. Jesus gav ett oöverträffat exempel på korset, trots att Han blev förnedrad, torterad, hatad, utlämnad och till slut dödad fortsatte Han ändå att älska oss. Han kunde ha förgjort jorden på ett ögonblick, men Han lät bli av ren och skär nåd.


   Om än hela världen vänder sig emot oss, om än alla skrattar åt oss, spottar på oss, slår oss, förföljer oss och skjuter på oss så hämnas inte, mina kära. Förlåt dem, be för dem, älska dem, dö för dem. Det är omöjligt för oss, jag vet. Men ingenting är omöjligt för Gud.

Tillbaka