Tron kan flytta berg

… var länge mitt motto, eftersom det var bibliskt (Mark 11:23) och sammanfattar min tro på ett underbart sätt. För om det inte räcker med sann, uppriktig tro för att mirakel ska ske, ja, då är vi syndare illa ute. Men nu är ingenting omöjligt för Gud, blinda kan se, döda kan uppstå och berg kan flyttas! Yes!

”Behoven är många, och Gud står redo för att använda oss till att läka Sin värld. Bara vi tror och litar på att Han verkar genom oss om vi tillåter Honom så sker under.”

   Nog finns det många berg att flytta här i världen. Vi har en värld med 1,4 miljarder människor som lever i extrem, vansinnig fattigdom, som slaktar tusentals människor varje dag, mest barn. Vi har en värld som bygger på hat och våld, med kärnvapen laddade för att spränga jorden hundratals gånger om. Vi har en värld där naturen förstörs och miljontals människor får lida på grund av andras bilar och fabriker. Vi har helt enkelt en värld som gradvis förfaller och där ondskan härjar fritt om ingen stoppar den. I den sista tiden kommer allt att bli ännu värre, sade Jesus, och mer än någonsin vädjar Gud om lärjungar som står upp och motsätter sig satans förtryck och ondska.

 

Behoven är många, och Gud står redo för att använda oss till att läka Sin värld. Bara vi tror och litar på att Han verkar genom oss om vi tillåter Honom så sker under. Men många anser att de har för svag tro för att gå ut och läka världen. Det är den främsta ursäkten till att inte göra någonting, ”Visst skulle det vara bra om jag kunde, men nu har jag så liten tro att jag är oanvändbar för Gud. Kanske nästa år… eller nästa år… eller nästa årtionde…”

   Men tittar vi i Bibeln ser vi att det inte alls krävs mycket tro alls, faktum är att en nästan obefintlig tro räcker. För Jesus säger ”Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er”. Vi tänker oss att vi måste ha en tro så stark att vi kan flyga för att kunna verka i världen. Men tro är tillit, det krävs ingen stark tro alls, du behöver bara lita på Honom så är det Han som flyger med dig på ryggen! Det är inte vi utan Gud som ska verka för att under kan ske, vi kan flytta berg av oss själva lika lite som vi kan tala i tungor av oss själva.

 

Vi tänker ofta att det krävs flera års träning och utbildning för att få en så pass stark tro att Gud kan använda en. Men den lilla tro man har redan nu räcker, bara viljan finns så sköter Gud resten. Du måste inte vara ett helgon för att bli använd av Gud, om du var tvungen att vara det skulle inga mirakler ske! Det är Han som helgar dig, inte tvärtom. Och det är Han som ger dig tro.

   Jag menar inte att stark tro är onödigt eller dåligt, tvärtom bara bra, men en svag tro ska inte vara ett hinder för att bli använd av Gud. Be till Honom, lyssna till Honom, och gå sedan ut i full visshet om att Han kommer beskydda och försörja dig. Med Guds hjälp kan vi tillsammans blåsa liv i denna döende värld en sista gång och leda människor till den glädje och frid som Evangeliet ger!

Tillbaka