Förord

Texterna i den här tidningen är skrivna av Micael Grenholm och Emil Norberg. Deras syfte är att uppmana och uppbygga till ett radikalt lärjungaskap, där fokus ligger på Jesus och där tron sätts i handling. Världen är i desperat behov av kärlek och nåd, och Gud vill använda oss till att predika Hans glada budskap i både ord och handling.  

Det räcker inte med att man bara hör Guds Ord, man måste handla efter det. Om man tveklöst följer Jesu undervisning förstörs ens liv – och ett nytt liv uppstår från det döda. Resan med Jesus är utan tvekan det bästa man kan göra, och det är den vi alla söker och ber om. Den kostar mycket, men den ger ännu mer i lön.

Det är vår bön och vårt hopp att texterna ska leda till att Gud kan använda ännu fler hängivna lärjungar i sin plan att ge tro, hopp, kärlek och liv till vår trasiga värld. Må tidningen upphöja och ära Herren Jesus Kristus!
Tillbaka