Gudsfruktan

"Att frukta Herren är början till vishet " (Ps 111:10) Vad innebär det att frukta Gud? Är det att vara rädd för Gud? Nej. Gudsfruktan innebär att man förstår Nåden, Korset. Man förstår hurdan Gud är, gör man det så fruktar man. Gud är fruktansvärd (Fruktan - värd). Han är värd att frukta eftersom Han är så ofantligt stor. Han suverän, att vara suverän innebär att Gud gör precis vad Han vill. Hans vilja sker alltid.

 

Fruktan kan beskrivas i det här fallet som att man har en enooormt stor respekt för Gud. För att Han är den Han är. Han har allmakt, självklart bör man då frukta Gud. Man är ödmjuk och som ett litet, litet barn inför Gud. Du och jag är jättesmå, helt genomruttna, och Gud som gör exakt som Han vill har visat oss nåd. När vi förstår det så börjar vi frukta.

 

”Du och jag är jättesmå, helt genomruttna, och Gud som gör exakt som Han vill har visat oss nåd.”

Att frukta Gud är att se Hans ord som heligt och perfekt. Vi lägger inte in löjliga mänskliga tankar. Det är vanligt i frikyrko-kulturen nu, vi säger typ "jag tror nog att homo-sexualitet är okej, det är ju kärlek som vilken kärlek som helst!" Och så har vi inte läst Romarbrevet 2 (t. ex.) där det står att det inte är okej. Och så läser vi det och istället för att underordna oss och lyda och försöka förstå så säger vi "Det kan tolkas på olika sätt." eller "Mjaa… mjoo, men jag tror nog inte att det är så". Det sistnämnda är motsatsen till Gudsfruktan, det är högmod och synd. Det är riktigt, riktigt avskyvärt. Istället för att fortsätta söka svar hos Gud så letar vi efter läror som kan stödja oss så Guds ord inte blir en tumme i ögat för oss.

 

Förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran. (2 Tim 4:2-3)

Den tiden är inne. Det blir osunt och inte på något sätt Gudomligt eller heligt när vi rycker Bibelord här och där och skapar oss en egen variant. Fruktar vi Gud och underordnar oss Hans ord så är vi på rätt väg. Då faller väldigt mycket annat på plats och vår Gudsbild, människobild och världsbild faller på plats. Det är en sund och god grund, jag säger inte att det är allt som krävs men jag vill mena att det är sjukt viktigt!

 

Att svälja sin stolthet är också ett riktigt bra begrepp för att beskriva hur vi går tillväga, att inse att man är en usel syndare som är i desperat behov av Nåd från Gud. Du tjänar Jesus, Jesus tjänar inte dig. Gör det då i ödmjukhet och tacksamhet till vår suveräna Gud. Allt Gud gör för oss är nåd. Inget annat. Inget ska vi ta för givet, allt är nåd.Tillbaka