Gud eller Mammon

Fattigdoms- och rikedomsbekämpning i Jesu efterföljd

Enligt Världsbankens mätningar lever 1,4 miljarder människor i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än ca en dollar om dagen. Varje dag dör drygt 16 000 barn på grund av svält. 20% av jordens befolkning förbrukar 80 % av jordens resurser. Vi tillhör de 20 procenten. Vi kan inte besegra fattigdomen förrän vi besegrat rikedomen.

Gud är mycket väl medveten om världens ekonomiska problem. Jag antar att det är därför Bibeln talar minst lika mycket om rikedomsbekämpning som fattigdomsbekämpning. Gud vill att alla ska dela lika (2 Mos 16:15-16), rika uppmanas att ta avstånd från rikedomens lockelser och sälja allt de äger(Mark 10:21). Nya Testamentets brev innehåller fler uppmaningar till de kristna att de inte kan vara rika än att de inte kan vara fattiga. (För visst är det enklare att säga ”sluta vara rik!” än ”sluta vara fattig!”. Det är de rikas ansvar att utrota fattigdomen, och de kan de först göra när de utrotar rikedomen.) Jesus levde fattigt och sade att Hans lärjungar inte ska samla skatter på jorden (Matt 6:19-21).

   Faktum är att den enda avgud som Jesus nämnde i kontrast till Gud är ”Mammon” (Luk 16:13). Det är arameiska för ”rikedom, överflöd”. Så för er som känner er obekväma med begreppet ”rikedomsbekämpning” kan jag meddela att det är exakt detsamma som mammonbekämpning. Och för er som avskyr avgudar och inte vill ha något med Mammon att göra, så kan jag tala om att ni inte bör ha något med rikedom att göra.

Definierandet av rik

Bildligt talat?

Allt-säljande något för alla?

Allt?

Rikedomens synd

Kryphål

Lärjungarnas båt

Framgångsirrläran

Tillbaka