Inställningsteologi

En lära som frodas i kyrkan idag är att det inte alls är fel att vara rik som kristen, det viktiga är inställningen till pengarna. Det gäller att inte värdesätta dem högre än Gud. Man ska inte vara slav under sina pengar. Det är inget problem om du äger rikedom – problemet är om rikedomen äger dig. Man kan äga mycket prylar utan att tjäna mammon för det. Det är detta Jesus predikar, inte att vi inte ska vara rika, utan att vi ska göra oss av med all vår rikedom i våra hjärtan, så att Gud får plats där. Problemet är om rikedomen tar upp våra hjärtan, om vi älskar våra pengar, inte att vi är rika. När vi väl slutat värdesätta våra rikedomar högre än Gud kan vi ändå fortsätta njuta av dem och ha det gött.

   Gud har faktiskt lagt ner en text i Bibeln som motsäger detta. Den finns inte mindre än i Bergspredikan.

   Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. (Matt 6:19-24)

   När man citerar detta Bibelställe brukar man ofta hoppa över delen med ögat. Det hör inte till sammanhanget menar man. Men Jesus är smartare än så. Han lade in ”ögat är kroppens ljus” för att det har med att krossa den bildliga tolkningen av ”sälj allt du äger” att göra. Det är ingen slump att både texten före och efter det om ögat handlar om ekonomi.

   Till att börja med säger Herren att vi inte ska samla skatter på jorden utan i Himlen. Vi ska helt enkelt inte vara rika. ”Skatter” är ett ord som numera får oss att tänka på sjörövarkistor och kassaskåp, men ordet Jesus använder är mer allmänt än så. Det betyder även förråd. Vi ska helt enkelt inte samla på oss högar av prylar här på jorden, vare sig det gäller guldmynt, frimärken eller DVD-skivor. I stället ska vi skaffa oss skatter i Himlen, vilket är mycket smartare, för medan all rikedom på jorden är förgänglig och nåbar för tjuvar är Himlen ett ställe där de sanna rikedomarna ligger i tryggt förvar. Och så finns det ett annat argument för att inte samla prylar på jorden: ”Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

   Jämför detta med teorin att det är inställningen till rikedom som spelar roll. Enligt den kan vi äga skatter på jorden och samtidigt inte ha dem i hjärtat. Men enligt Jesus kommer vårt hjärta vara där vi har vår skatt, om vi har rikedomar på jorden älskar vi dem oavsett vad vi själva påstår. För om vi inte älskade dem skulle vi inte ha någon anledning att behålla dem, eftersom säljandet av dem kan rädda fattigas liv.

   Det är uppenbart att vi inte kan ha skatter på jorden samtidigt som vi har skatter i Himlen. Vi kan inte tjäna två herrar. I Matt 13:44-46, Mark 10:21 och Luk 12:33-34 säger Jesus att vi får en skatt i Himlen när vi säljer allt vi äger – har vi kvar våra rikedomar får vi ingen himmelsk skatt. Faktum är att Bibeln bara nämner ”skatt i Himlen” när det gäller att göra sig av med sin jordiska skatt och sälja allt man äger. Allt-säljande är nödvändigt för att man ska få en himmelsk skatt. Att göra sig av med sin rikedom är det enda sättet för en rik att bli rik i Himlen.

   Hela detta Bibelställe handlar om att vi inte kan äga rikedom och samtidigt vara rika inför Gud. Vi måste ha ett ogrumlat öga för att se Gud. Rikedomen förmörkar synen så att det blir svårare att se Himlen. Skatter i Himlen ser vi inte, men skatter på jorden ser vi. Genom att våra ögon är fokuserade på dessa skatter ser vi mindre på Jesus, Han som är världens ljus. För i de jordiska skatterna finns ingen gud – utom Mammon.

   Vad innebär det att tjäna Mammon? Eftersom vi äger skatter i Himlen, arbetar för Guds Rikes tillväxt och fyller vårt hjärta med Gud när vi tjänar Honom, måsta tjänande av Mammon innebära att äga skatter på jorden, arbeta för rikedomens tillväxt och fylla vårt hjärta med rikedom.

   Vi kan inte tjäna både Gud och Mammon, och vi kan inte älska både Gud och Mammon, eftersom vi kommer att hata den ene och älska den andre. Och har vi skatter på jorden älskar vi dem, eftersom där vår skatt är kommer vårt hjärta att vara. Om vi vill älska Gud av hela vårt hjärta måste vi göra oss av med våra jordiska skatter.

   När Anden tränger in i hjärtat börjar man hata mammon. Eftersom man kommer att hata den ene och älska den andre hatar man rikedom om man helhjärtat älskar Gud. Man avskyr att vara rik i en värld med hunger när Jesus kommer in i en. Men det leder till att man gör sig av med sitt överflöd, man går inte runt och avskyr rikedom och ändå fortsätter vara rik!

   Jesu budskap är enkelt: Det går inte att inte ha sina rikedomar i hjärtat och samtidigt ha kvar rikedomarna. Man kan inte älska Gud och äga mammon samtidigt, för äger vi mammon har vi vårt hjärta i mammon. Vi ska vara odelade när det gäller Gud och rikedom, vi kan inte försöka kombinera dem, som rika kristna otvetydligt försöker med. Det är det som är budskapet i både ”Gud och mammon”-texten och ”Ögat är kroppens ljus”-texten, för ”Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus” kan också översättas till ”Om ditt öga är odelat, får hela din kropp ljus”. Med tanke på sammanhanget är liknelsens betydelse att vi bara kan se ljuset om rikedomen inte är i vägen och förmörkar synen. Om vi fokuserar odelat på Gud genom att inte äga rikedom som man kan se utan rikedom som finns i Himlen får hela vår kropp ljus, med andra ord, vi mår toppen.

   Vad var det jag sa? Jesus krossar inställningsteologin i sin Bergspredikan! Rika kristna brukar dock invända att ”skatter på jorden” inte betyder rikedomar utan vår kärlek till rikedomar. Vi kan äga prylar utan att betrakta dem som skatter. Det är det mest fåniga jag hört, ett tydligt tecken på att man desperat försöker undvika Jesu knivskarpa bud. Att ”skatter” betecknar rikedomar vittnar bl a Luk 12:21 och Jak 5:3 om. Och om man slår upp det ord som översätts till skatter, thesaurous (qhsaurouV), i en grekisk-svensk ordbok så ser man att ordet likväl betyder förråd, förvaringsrum, skattkammare, kista, skrin… det handlar inte om något metaforiskt värdefullt utan om ett förråd, prylar på hög, grejor i mängd – även kallat rikedom. Att ”skatterna på jorden” handlar om materiella ting vittnar även resten av versen där de nämns om – Jesus säger att man inte ska samla sådana skatter för att rost och mal förstör dem och för att tjuvar tar dem. Hur kan rost och mal och tjuvar lyckas göra det med något ickemateriellt?

   Ett annat Bibelord som krossar inställningsteologin är Luk 14:33: ”ingen av er [kan] vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.” Att ”avstå” från sina ägodelar innebär inte att värdesätta dem mindre än Gud, det handlar om att göra sig av med dem. Det grekiska ordet som används betyder bokstavligen ”ta farväl av”. Tydligare än så kan det inte bli.

   När Gud gör så att vi gör oss av med vår rikedom i hjärtat, så tar det inte lång tid innan vi gör det på riktigt heller. För om man inte älskar pengar, varför behålla något som man inte älskar? Särskilt när bortgivandet av det man inte älskar leder till att hungriga får mat så finns det ingen anledning att vara rik. Det är jättefint om du inte slavar under dina pengar, men det är ingen ursäkt till att låta människor svälta genom att inte dela med sig av dem. Inställningsteologin verkar tro att det enda som spelar roll är relationen med Gud, inte att man ska rädda fattigas liv, och då gör det inget att man har massa rikedomar i ditt kassaskåp så länge man inte älskar dem. Men hallå! Barn svälter därute! Den Gud du vill ha en bra relation till vill att du ska rädda deras liv med dina tillgångar! Och då kan du inte behålla dem. Om man har en massa prylar kan man rädda svältande människors liv om man säljer dem. Och att sälja sina prylar är precis vad Jesus uppmanade en rik man att göra.Tillbaka