Länkar


Third Way Café  - En introduktionssida om mennoniterna och anabaptistisk teologi. Här finns mängder av fakta, artiklar, ljudfiler och mycket mer.

The Simple Way - Shane Claibornes ökända kommunitet som umgås med hemlösa såväl som villaägare, irakier såväl som soldater, och medlar Guds nåderika Evangelium i ord och gärning. Claiborne är också aktiv i Another World is Possible och har skrivit den politiska boken Jesus for President, som har en egen hemsida.

New Monasticism - I alla tider har lärjungar brytit strömmen och tagit till öknen för att leva ett radikalare liv i Jesu efterföljd när kyrkan har blivit för förvärldsligad. Nu är det dags igen. De flesta av dessa "munkar och nunnor" är visserligen gifta och klär sig i vanliga kläder, men de skiljer sig från världen genom att deras hjärtan brinner för Gud, de fattiga och för fred.

Jesus Manifesto - Blogg med många artiklar om ett radikalt liv i Jesu efterföljd. Har också ytterligare länkar till kristna organisationer och andra bloggar som manar till ett liv i enkelhet och pacifism i Jesu efterföljd.

Psalters - Ett "Exodus-folk" som lever utan hem men med en tro på Herren. De sjunger ut sin ilska till Imperiet, sin kärlek till Fredsfursetn och sin längtan till att fattigdomen får ett slut.

Catholic Worker Movement - Dorothy Day's organisation som uppmanar till efterföljelse av Jesus genom rättvisa för de fattiga och genom att stoppa orättvisor med ickevåld.

Kristen underjord - Svenska kristna som, enligt dem själva, vill följa Jesus, fredsfursten från nasaret, genom att leva ickevåldsligt, ickeheirarkiskt och upptäckande. De vill peppa folk att göra det samma och tillsammans lista ut hur det kan gå till...Christian Peacemaker Teams- Vad skulle hända om kristna ägnade samma disciplin och självuppoffring åt fredsskapande genom ickevåld som arméer ägnar åt krig? CPT:s motto är "Reducera våld genom att ställa sig i vägen". De ignorerar inte problemen i världens misärer utan åker dit och visar världen alternativet till att lösa konflikter istället för med våld.

Pentecostal Charismatic Peace Fellowship - Nog finns det pingstvänner och karismatiker som är pacifister! Dessa människor verkar för fred och uppmanar andra evangelikala kristna att med Andens hjälp gå tillbaka till kyrkans ursprungliga ickevåldsprinciper. 

Catholic Peace Fellowship - Katoliker som predikar kyrkans pacifistiska rötter och hjälper soldater att ta sig ut ur armén.

Orthodox Peace Fellowship - Varje gren av kyrkan har sina kristna pacifister. Dessa ortodoxa har en enorm lista på "fredsfulla helgon" - citat av kyrkofäder gällande krig och fred.

Every Church a Peace Church - Rörelse som strävar efter att uppmana alla kyrkor att gå tillbaka till kyrkans pacifistiska rötter och börja sprida kärlek och förlåtelse i en krigsdrabbad värld. Det är inte bara de traditionella "fredskyrkorna" (mennoniterna, hutteriterna och kväkarna) som är kallade att följa Jesu ickevåldsprinciper.

Center for Christian Nonviolence - Böcker, artiklar och essäer om kristet ickevåld.

Kristna fredsrörelsen - Svensk rörelse som på kristen grund kämpar mot våld, förtryck och krig.

Ofog - Sverige har länge varit en stor vapenproducent men på senare år har vapenexporten ökat dramatiskt. Detta trots att all vapenexport från Sverige är förbjuden.
Ofog är ett nätverk som kämpar med ickevåld och civil olydnad  för en kärnvapenfri och demilitariserad värld.

Voices in the Wilderness - Rörelse som bildades 1996 för att genom ickevåld försöka stoppa USA:s ekonomiska utsug av det irakiska folket. Rörelsen fortsätter nu sitt arbete för att stoppa USA:s ockupation av Irak.

Christian Peace Witness for Iraq - En kristen rörelse som vill visa irakierna en annan sorts kristendom än den som kommer och bombar deras barn: En kristendom som sprider kärlek, nåd och liv istället för hat, straff och död.


The Modern Jesus Army - Brittisk karismatisk kyrka som inte bara ger pengar till de fattiga utan förenar sig med de fattiga (en fjärdedel av medlemmarna lever i egendomsgemenskap).

IBRA - Mission via radio till onådda folk, sänder på över 84 språk i över hundra länder.

Mennonite Mission Network - Om man stöder dessa behöver man inte oroa sig för att de nyfrälsta ska drabbas av irrläror, mammonhyllande och krigshetsande. Dessa bedriver Jesus-fokuserad, fredsstiftande fattigdomsbekämpande mission.

PMU Interlife - Pingstmissionens utvecklingssamarbete, bistånd till projekt i u-länder.

Läkare utan gränser - Läkare som verkar i de mest farliga områden för att ge människor hjälp. Finns vad jag vet nästan överallt där ingen annan hjälp finns att nå.

Diakonia - Kristen biståndsorganisation, människor som förändrar världen.

UNICEF - Fristående FN-organ som kämpar för barns rättigheter och överlevnad.

ActionAid - Organisation som verkar bland jordens fattigaste, framför allt kvinnor och barn (eftersom de är de fattigaste av jordens fattigaste). 
Tillbaka