Lärjungarnas två svärd

 

Han sade vidare till dem: "När jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget." - "Men nu", sade han, "skall den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt." De sade: "Herre, här är två svärd." Han svarade dem: "Det räcker." (Luk 22:35-38)

 

Detta bibelställe har förvirrat många, särskilt de som har läst Bibel 2000:s översättning. De översätter Jesu sista replik till ”Det är bra”, en fullständigt felaktig översättning. Visst, ”det är bra” kan i vardagligt tal innebära samma sak som ”det räcker”, men det har ju en uppenbar motsatt betydelse.

 

När detta Bibelord används som argument för att kristna skall kriga är det ett tydligt tecken på att de kristna krigsförespråkarna griper efter telologiska halmstrån för att rättfärdiggöra dödande i krig. Det finns inget i texten som pekar på att Jesus säger åt lärjungarna att använda våld, tvärtom finns det massor av tecken som bevisar det motsatta. ”Det räcker” (ikanon esteis) kan inte betyda ”Det räcker med två svärd för att försvara oss” (och vi kommer se sen att de inte skulle användas till försvar) utan betyder snarare att det är nog talat om saken, såsom det används i 5 Mos 3:26 (där Septuaginta översätter till ”ikanon esteis”).

 

Låt oss se texten i sitt sammanhang. Det är natten innan korsfästelsen. Jesus har precis instiftat nattvarden, och berättat att Han skall förrådas. Efter att det ovan har skett går de tillsammans ut i Getsemane. En folkhop som bestod av överstepräster, tempelvakten och soldater kommer fram till dem för att fängsla Jesus. Då kommer ett av svärden till användning!

 

När de som stod kring Jesus såg vad som skulle hända, frågade de: "Herre, skall vi slå till med svärd?" Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Men Jesus sade: "Låt det vara nog med detta!" Och han rörde vid hans öra och helade honom. (Luk 22:49-51)

 

Hoppsan! Lärjungen (enligt Joh 18:10 var det Petrus) måste ha blivit väldigt förvånad. Själva anledningen till att han högg till var att örat skulle åka av, så sätter Jesus det tillbaka igen! Det är typiskt Jesus, i en värld där alla ständigt slår och skadar varandra är Han den som ständigt helar.

 

Lägg märke till att Jesus återigen säger att det räcker, "Låt det vara nog med detta!" Men sakta i backa – ett öra är väl inte nog? Inte räckte det för att hindra dem ta Jesus till fånga? Om Jesus skriker att det räcker redan efter ett öra, vad skriker Han när de kristna mejar ner tusentals människor med kulspruta i självförsvar? ”Kör på, bara ni inte skjuter deras öron!” Om våld någonsin skulle vara rättfärdigt så var detta guldchansen, men Jesus vill inte att Petrus skall använda svärdet. Han helar mannens öra och låter sig fängslas.

 

En sak är säker: Jesus förespråkar inte våld i självförsvar. Själva innebörden av att vända andra kinden till är att besegra ondska med kärlek istället för våld. Och två svärd räcker inte till för att försvara tolv personer – särskilt inte när man inte ens får hugga av örat på angriparna! Enligt Matteus följde Petrus öravhuggning av att Jesus förebrådde honom och sade: ”Stick ditt svärd i skidan! Ty alla som drar svärd skall dödas med svärd.” Och om den här texten uppmanar lärjungarna till att bära svärd att ha till självförsvar – var är då de svärden i Apostlagärningarna? Var var svärden när Stefanus stenades? Var var svärden när Paulus förföljde församlingen, eller när andra förföljde församlingen? Om Jesus vill att vi skall använda våld i självförsvar skulle vi inte ha några martyrer, och Apg:s alla skildringar av förföljelser mot de kristna skulle vara fulla med kristna motattacker. Men nu är Jesu Rike av ett annat slag.

 

Så nej, de två svärden är inte till för att användas i strid. Vad är de då till för? Vissa menar att det är andliga svärd Jesus talar om, vilket lärjungarna missuppfattar och tar fram två riktiga svärd istället. Jesus säger då ”Nu räcker det!” När de senare i Getsemane fortfarande inte fattat vinken skriker Han återigen att det nu är nog med detta, helar mannens öra och förebrår Petrus. En annan tolkning är att det hela är en träning i att våld inte lönar sig, där Jesus uppmanar lärjungarna att ta med sig svärd bara för att visa att den som tar till svärdet dör av det. Men den tolkning jag drar av texten är att svärden var till för att Skriften skulle uppfyllas.

 

Vi tar en titt på texten igen. Först försäkrar sig Jesus om att lärjungarna inte saknade något när de gav sig ut på missionsresor utan egentligen någonting (se Luk 9:3), vilket de heller inte gjorde. Men nu ska de ändå ta med sig börs och lädersäck. Börs och lädersäck var den tidens plånböcker, Jesus talar om att de ska använda sina pengar. Varför? Jo, för att köpa ett svärd. Om de inte har några pengar skall de sälja sin mantel för att få tag på det där svärdet! manteln var det allra nödvändigaste, den värmde kalla nätter och var fattigas enda klädesplagg, det absolut sista man sålde. Men Jesus uppmanar lärjungarna att, om de inte har pengar, sälja t.o.m. manteln för att köpa sig ett svärd. Grundtexten säger nämligen ”Och den som inte har skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd”, vad mantelsäljaren inte har är upp till översättaren att tolka. Folkbibeln tolkar det som ”den som inte har ett svärd”, andra översättningar skriver ”den som inte har pengar” (och vissa skriver helt enkelt bara ”den som inte har”). Men med tanke på att Jesus just talat om börs och lädersäck talar för att det handlar om pengar (”den som inte har börs och lädersäck skall…”).

 

Varför vill Jesus så gärna att lärjungarna till varje pris skall skaffa sig svärd? Vi antar att Han berättar det i texten. ”Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt” (v. 37). ”Ty” är ett ord som man skall hålla utkik efter när man läser Bibeln, liksom ”därför” har det med det nyss sagda att göra. Med hjälp av denna vers kan vi alltså dra slutsatsen att svärdens syfte var, inte att döda någon, utan att Skriften skulle uppfyllas. Genom att Hans lärjungar bar svärd räknades Jesus som en förbrytare. Lägg märke till att precis efter att ha helat tjänarens öra säger Han till översteprästerna och befälhavarna för tempelvakten: "Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar. Trots att jag dagligen har varit bland er i templet, har ni inte gripit mig. Men detta är er stund och nu råder mörkrets makt." (22:52-53)

 

Det kan verka underligt att köpa svärd bara för att profetior skall uppfyllas, men läser man i evangelierna ser man att vare sig det gäller åsneridning eller galldrickning så är Jesus angelägen om att visa att Han är den utlovade Messias genom profetiska handlingar. I vilket fall som helst har inte texten budskapet att man skall använda våld, ens i självförsvar, därför att Gud beskyddar oss med tolv legioner änglar. Och det är en text som förklarar varför Petrus överhuvudtaget hade ett svärd där i Getsemane.Tillbaka