Professor
Carl-Henric Grenholm

 

 

CH3


Carl-Henric Grenholm är professor i etik vid Uppsala universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt frågeställningar inom kristen socialetik, kyrkans samhällsansvar, feministisk etik och etisk teori. Inom ramen för ett forskningsprojekt om arbetslivets etik har han bearbetat frågeställningar som gäller arbetets mening, protestantisk arbetsetik och ideologiska konflikter i svensk arbetslivsdebatt. Inom ramen för ett forskningsprojekt om etisk reflektion i ekonomisk teori och praktik har han ägnat sig åt sådana problem som gäller etiska antaganden inom neoklassisk ekonomisk teori.

Bland Carl-Henric Grenholms böcker kan nämnas Vad skall kyrkan bekänna? (1986), Arbetets mening (1988), Protestant Work Ethics (1993), Teologisk etik (1997), Bortom humanismen (2003) och Att förstå religion (2006).

Adress:     Uppsala universitet 

                Teologiska institutionen 

                Box 511 

                751 20 Uppsala

Tel:            018 - 471 21 77 (arb)

                  018 - 35 05 51 (bost)

E-post:     carl-henric.grenholm@teol.uu.se